Cennik

 • Tabela opłat i prowizji

  Lp. Okres dni Prowizja udzielenia pożyczki
  1 30 25 % do 30% kwoty Pożyczki Wysokość prowizji zależy od: - Terminu spłaty pożyczki;
 • Tabela odsetek

  Lp. Okres dni Stopa procentowa
  1 0-3 0%
  2 4-30 10%
 • Koszty za czynności upominawcze i windykacyjne:

  Lp. Tytuł Kwota
  1 Odsetki za nie terminowa płatność pożyczki Dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie – 14% (wartość na dzień 10-03-2016). Zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego.
  2 Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sadowych i egzekucji jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa.