Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służącychdo realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Syner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • Definicje

  Administrator - oznacza Syner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000468669, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

  Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

  Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

  Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

  Serwis - oznacza:

  - stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie syner.pl i jej subdomenach.

  - udostępniane firmom usługowym, sklepom internetowym i innym podmiotom widżety z różną zawartością, w tym ale nie wyłącznie ofertyfirm usługowych i sklepów internetowych, porównania cen usług w firmach usługowych i w sklepach internetowych, informacje o opiniach o firmach usługowych, usługach, produktach i sklepach, emitowane na stronach tych firm usługowych, sklepów internetowych i innych podmiotów.

  Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

  Ustawa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.

  Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Dane Osobowe

  2.1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu polegają ochronie stosownie do przepisów Ustawy.

  2.2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Syner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 11 lok. 49

  2.3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik ma również prawo zgłoszenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

  2.4. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a akceptacja Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności oznacza zgodę na ich przetwarzanie do celów opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu.

  2.5. Na zasadach określonych w Ustawie oraz niniejszej Polityce Prywatności i po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika na to zgody, Serwis może przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych Serwisu i podmiotów trzecich oraz w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również w celu realizacji programów i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

  2.6. Z zastrzeżeniem pkt.2.3 niniejszej Polityki Prywatności, dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają przetwarzaniu dla następujących celów:

  a. Świadczenia usług przez Serwis.

  b. Komunikacja związana ze świadczeniem usług przez Serwis.

  c. Tworzenie statystycznych zestawień dotyczących wykorzystywania Serwisu.

  2.7. Zgodnie z pkt. 2.5 niniejszej Polityki Prywatności i na zasadach w nim określonych dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają też przetwarzaniu dla celów marketingowych, w szczególności:

  a. W celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Administratora.

  b. W celu prowadzeniu marketingu na rzecz podmiotów zewnętrznych w stosunku do Administratora.

 • Zbieranie informacji

  3.1. Serwis gromadzi informacje o wejściach Użytkownika na strony serwisu.

  3.2. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu Użytkownika pomiędzy stronami Serwisu.

  3.3. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu Użytkownika do ofert firm usługowych, sklepów internetowych i innych podmiotów.

  3.4. Serwis gromadzi informacje o przechodzeniu do innych witryn do których linki są umieszczone w Serwisie.

  3.5. Serwis gromadzi informacje o hasłach według których użytkownicy wyszukują informacje w Serwisie.

  3.6. Serwis gromadzi informacje techniczne dotyczące korzystania z serwisu: ilość odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, adresy IP komputerów, wykorzystywane przeglądarki www, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresy z których wystąpiło wejście do Serwisu, długość korzystania z serwisu, region świata, państwo, województwo, miasto i inne.

  3.7. Serwis gromadzi informację o danych Użytkownika umożliwiających zidentyfikowanie go, tylko wtedy gdy korzysta on z możliwości wyrażania opinii w Serwisie.

  3.8. Serwis do śledzenia aktywności użytkownika opisanej ww. punktach może wykorzystywać mechanizm cookie i narzędzia należące do podmiotów trzecich.

 • Wykorzystywanie informacji

  4.1. Informacje wymienione w podpunktach 3.1-3.5 niniejszej Polityki Prywatności wykorzystywane są do zbiorczych analiz i interpretowane w sposób grupowy, uniemożliwiający przypisanie informacji do konkretnego użytkownika. Informacje te są wykorzystywane do emisji indywidualnie kierowanych do Użytkownika kreacji reklamowych.

  4.2. Informacje wymienione w podpunkcie 3.6 Polityki Prywatności wykorzystywane są do zbiorczych analiz statystycznych związanych z ruchem na witrynie syner.pl oraz w całym Internecie

  4.3. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji zebranych w sposób opisany w podpunkcie 4.1 - 4.2 Polityki Prywatności publicznie lub podmiotom trzecim.

  4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji zebranych w sposób opisany w podpunkcie 3.7 w przypadku gdy nakazuje tego prawo.

 • Polityka dotycząca Cookies i innych podobnych technologii

  5.1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

  5.1.1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

  5.1.2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  b.Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  5.1.3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  5.2. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  5.2.1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

  a. Konfiguracji serwisu

  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  - rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

  - zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

  - zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

  - rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  - zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z serwisu.

  b. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie

  - utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

  - optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  - poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

  d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

  - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

  e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

  - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  f. Świadczenia usług reklamowych

  - dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

  g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

  5.2.2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;

  b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;

  c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy;

  d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu skocznościowego;

  e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych;

  f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego;

  g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

 • Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  6.1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  6.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  6.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.