Złożenie wniosku o pożyczkę

Złożenie wniosku przez Internet jest bezpłatne. Wstępna decyzja o przyznaniu pożyczki wydawana jest natychmiast. Kolejnym etapem jest weryfikacja konta po wpłynięciu opłaty rejestracyjnej na nasze konto. Weryfikacja wniosku może się opóźnić z powodu braku możliwości weryfikacji np. zatrudnienia. Pożyczka przelewana jest na konto po pozytywnej weryfikacji w ciągu godziny w godzinach funkcjonowania naszego biura.

Syner. Udziela pożyczek od 100zł do 6000zł. Maksymalna kwota pierwszej pożyczki wynosi 500zł.

Pożyczka po pozytywnym procesie weryfikacyjnym przelewana jest w ciągu godziny z zaznaczeniem, że przelewy realizujemy w godzinach funkcjonowania naszego biura. Pieniądze otrzymasz natychmiast, pod warunkiem, że masz konto w banku, wymienionym na naszej stronie internetowej. Jeżeli konto masz w innym banku, pieniądze otrzymasz po realizacji transferu przez Twój bank. W takim przypadku szacowany czas otrzymania pieniędzy na Twoim rachunku to 1-3 dni.

Warunki:

 • zamieszkanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wiek 18 - 75 rok życia,
 • posiadanie numeru telefonu komórkowego,
 • posiadanie stałego źródła dochodów zapewniającego spłatę zaciągniętej pożyczki,
 • posiadanie zdolności kredytowej zapewniającej spłatę zaciągniętej pożyczki,
 • złożenie przez Pożyczkobiorcę wniosku o udzielenie pożyczki oraz dokonanie opłaty weryfikacyjnej,
 • uzyskanie pozytywnej decyzji o udzielenie pożyczki na podstawie informacji podanych Pożyczkodawcy przez Klienta oraz informacji pozyskanych z Rejestrów dłużników a także informacji własnych Pożyczkodawcy,
 • akceptacja warunków Umowy pożyczki,

Wniosek jest weryfikowany pod względem poprawności i rzetelności danych. Kolejnym etapem jest weryfikacja konta po wpłynięciu opłaty rejestracyjnej w wysokości 0.01 zł na nasze konto. Podczas weryfikacji sprawdzamy czy spełniasz warunki by otrzymać pożyczkę od Syner. Jeżeli spełniasz nasze warunki otrzymasz od nas wiadomość o pozytywnej weryfikacji a pożyczka zostanie przelana na Twoje konto.

Jest to jednorazowy przelew w kwocie 0.01 zł dokonywany przez Pożyczkobiorcę z jego Indywidualnego Konta Bankowego z tytułu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej, weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, rozpatrzenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, a także potwierdzający wolę Pożyczkobiorcy do uzyskania Pożyczki od Pożyczkodawcy, Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

Decyzja o przyznaniu pożyczki nie zawsze jest pozytywna gdyż informacje przedstawione we wniosku nie spełniają naszych warunków do przyznania pożyczki.Główne przyczyny negatywnej weryfikacji to:

 • Niekompletnie wypełniony wniosek,
 • Informacje zamieszczone we wniosku nie są zgodne z informacjami uzyskiwanymi podczas weryfikacji,
 • Klient ma negatywną historię w rejestrach dłużników,
 • Brak potwierdzenia zatrudnienia.

Syner. udziela pożyczek według zasady Pożycz odpowiedzialnie

Syner. rozumie, że sytuacja finansowa Klienta może się zmieniać dlatego prosimy o pilny kontakt z nami bok@syner.pl zrobimy wszystko, żeby pomóc w rozwiązaniu problemów.

Pożycz odpowiedzialnie

Brak spłaty w terminie skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat i naliczania odsetek za zwłokę. Kontakt z nami może nie narażać Cię na szereg innych działań zmierzających do wyegzekwowania zwrotu pożyczki.

Koszty za czynności upominawcze i dostępne są: Koszty

Odrzucenie wniosku z powodu negatywnej informacji z rejestru dłużników oznacza to, iż informacje w rejestrach dłużników o Twoich wcześniejszych zobowiązaniach są negatywne.

Zmiany numeru rachunku bankowego można dokonać w zakładce „Zmiana danych”. W rubryce „Konto bankowe” należy podać nowy numer konta. Prosimy o dokonanie opłaty rejestracyjnej z nowego rachunku bankowego. W tytule przelewu prosimy wpisać: „Akceptuję warunki umowy pożyczki Syner Sp. z o.o.” oraz pesel. Po zaksięgowaniu płatności konto zostanie zmienione.

Spłata pożyczki

Warunki spłaty pożyczki Klient otrzymuje w Umowie pożyczki. Spłaty pożyczki należy dokonać w terminie wyznaczonym w umowie pożyczki. Informacje niezbędne do spłaty pożyczki znajdują się w umowie pożyczki.Dodatkowo na trzy dni przed terminem spłaty pożyczki Klient może zostać powiadomiony na adres e-mail lub poprzez wiadomość SMS o terminie i kwocie do spłaty zaciągniętej pożyczki. Numer konta do spłaty dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

Pożyczkę można spłacić przed terminem spłaty. Wcześniejsza spłata pożyczki nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.

Złożenie wniosku o kolejną pożyczkę jest możliwe, po spłacie wcześniejszej pożyczki. Spłata pożyczki musi być zaksięgowana na naszym rachunku bankowym. Jeżeli masz konto w innym banku niż Syner. może zająć 1-3 dni robocze.

Transfer przelewów między bankami trwa 1-3 dni, więc spłata pożyczki nie została przez nas zarejestrowana.